Muutossuunnitelmien tekeminen alkaa yleisimmin entisten suunnitelmien tarkastelulla ja tarvittavalla digitoinnilla. Näin saadaan olevan rakennuksen perusmitoitus kohdalleen ja voidaan aloittaa uusien suunnitelmien/ muutosten laadinta. Heikkolaatuisista paperikuvista on mahdolllista saada paljon tietoa siirrettyä CAD-piirto-ohjelmaan ja näin säästettyä suunnittelun kustannuksia. Kts. kuvagalleriasta .

Vanhan suunnitelman ”päälle” tehdään asiakkaan haluamat muutokset tilojen käyttöön tai toiminnallisuuteen. Nykyisin tyypillisin muutos onkin säilytystilojen ja valoisuuden lisääminen seinien sijaintia  tai kokoa muuttamalla. Muutoksia suunnitellessa pitää muistaa että,  suunnittelua ohjaa nykyiset voimassa olevat Rakentamismääräykset ja ohjeet; esimerkiksi esteettömyyden huomioiminen.

Muutoksien tekeminen vaatii yleensä rakennusluvan, mutta tähän vaikuttaa esimerkiksi muutoksien laajuus tai käyttötarkoituksen muutos. Näissä vaatimuksissa on vähäisiä eroja eri kuntien välillä tarvitaanko rakennuslupa vai voidaanko edetä toimenpideluvalla.  Pääsuunnittelija auttaa näissä asioissa projektin läpiviennissä.