Pääsuunnittelija ja sen toimenkuva?
Lupapiirustukset, voiko niillä rakentaa kesämökin tai toimitilat?
Rakennesuunnittelu, missä vaiheessa mukaan projektiin?
Rakennusaikaiset suunnitelmat, milloin ne tarvitaan?

Pääsuunnittelijan rooli on yhdessä rakennuttajan kanssa määritellä rakennuksen käyttötarkoituksen kautta muoto, käytettävyys ja turvallisuus. Suunnittelua ohjaa tilantarve, käyttötarkoitus, rakentamisen ja suunnitte lun ohjeet sekä määräykset. Pääsuunnittelija on myös se liima, joka mah dollistaa muun suunnittelun yhteistyön onnistumisen. Suunnittelutyössä luodaan mahdollisuudet toteuttaa rakennus terveellisesti ja kustannuste hokkaasti. Sanotaankin, että suunnittelupöydällä määritellään rakentamisen kustannukset pääosin.

Hupapro toteuttaa rakennussuunnittelun uudis- ja saneerauskohteissa, niin pienissä kuin isommissakin. Myös rakenne- ja LVIS-suunnitelmat kauttamme  yhteistyöverkoston kautta. Käytössämme on Revit ja Cad suunnitteluohjelmat, joiden avulla pystymme luomaan visuaaliset 3D mallit suunnitelmista.

Meidän kauttamme saat:

  • Luonnossuunnitelmat hankeselvitysvaiheeseen
  • Pääsuunnittelu, saneeraus- ja uudiskohteissa
  • Rakennesuunnittelu ja LVIS-suunnitelmat
  • Lupapiirustukset ja rakennusluvan hakeminen
  • Korjaus- ja muutossuunnitelmat myös vanhojen piirustusten pohjalta
  • Vanhojen piirustusten digitalisointi cad-ohjelmalla
  • Muu ohjeistus ja neuvonta, kysy rohkeasti lisää.
Ota yhteyttä!